Ikänäkö tarkoittaa 40–45 ikävuoden jälkeen alkavaa luonnollista lähinäön heikentymistä. Kyseessä ei ole näönhäiriö, vaan tavanomaiseen ikääntymiseen liittyvä näönmuutos. Ikänäkö aiheutuu mykiön ja sitä ympäröivän kapselipussin asteittaisesta jäykistymisestä. Ikänäössä lähinäkeminen vaikeutuu, ja tekstit sumentuu. Oireina saattaa esiintyä päänsärkyä sekä silmien väsymistä, kun silmä tekee töitä aiempaa ankarammin nähdäkseen lähelle. Ikänäkö kehittyy vähitellen, joten oireita ei  huomaa heti. Ikänäöstä kärsivä joutuu usein lukiessaan tai puhelinta selatessaan siirtämään lehteä, kirjaa, laitetta tms. kauemmas kasvoistaan.
RATKAISU IKÄNÄÖN HOITAMISEEN
Ikänäköä hoidetaan silmä-tai piilolinsseillä. Linssien voimakkuudet tutkitaan näöntarkastuksessa. Näkö kannattaa tarkastuttaa säännöllisin väliajoin, sillä vaiva kehittyy pikkuhiljaa, ja linssit voi joutua päivittämään useampaan kertaan.
Silmälääkärille tai optikolle hakeudutaan yleensä viimeistään siinä vaiheessa, kun lähelle näkeminen on selvästi vaikeutunut ja vaivaa arkitoimintoja. Ratkaisuna on lukulasit tai moniteholasit. Suosittelemme hoitamaan ikänäköä ajoissa, ja aloittamaan säännölliset näöntarkastukset viimeistään 40-vuotispäivien kohdalla.

SIVUSTO
TUOTTEET