Hyvä näkö on lapselle todella tärkeää, sillä suurin osa oppimisesta tapahtuu näkemisen ja jäljittelyn avulla. Suosittelemme lapselle ensimmäistä näöntutkimusta kolmen vuoden ikäisestä lähtien. Näköongelmat, jotka jäävät korjaamatta, voivat aiheuttaa jopa oppimisvaikeuksia, eli mitä aiemmassa vaiheessa näön murheet havaitaan, sitä paremmat mahdollisuudet niitä on korjata. Alle 8-vuotiaiden lasten silmälasimääräyksen suorittaa aina silmälääkäri. Milloinkaan ei ole liian varhaista aloittaa lapsen näön tutkimista.

Kouluikäisten näöntutkimus on varsin tärkeää, joten suosittelemme tutkituttamaan lapsen näön kouluvuoden alussa. Terävän kaukonäön merkitys kasvaa, kun luokan etuosaan täytyy nähdä myös taaimmasta pulpetista. Monissa kouluissa on perinteisten liitutaulujen ja piirtoheittimien lisäksi käytössä myös ‘älytaulu’, ja sen seuraaminen vaatii hyvää näkökykyä.

LAPSEN NÄKÖONGELMIEN TUNNISTAMINEN

Ensimmäisten 12-vuoden aikana opimme jopa 80 % kaikesta oppimastamme näköaistin kautta. Jopa 25%:lla lapsista on näköongelmia, jotka voivat hankaloittaa kehitystä ja omaksumista. Näköongelmat ovat usein vaikeasti havaittavissa, sillä lapset eivät tiedä, onko heidän näkemänsä erilaista tai samanlaista kuin muiden näkeminen. Jos lapsi epäilee näkevänsä huonosti tai näkeminen on vaivalloista, kannattaa havainto ottaa vakavasti. Joskus heikon näkemisen taustalla voi olla ‘laiska’ silmä tai karsastus. Nuoretkin silmät kannattaa tutkia!

SIVUSTO
TUOTTEET